I am 25 years old. OMG! Is it old or is it still young? I was panicking when I turned 20 and now at the age of 25 I feel like I am 20 again:-) My life has been unpredictable, interesting, challenging, amazing and with lots of downs and ups. I am now OK with it. I am finally happy with my life. I have made a lot of mistakes and I will make many more but I wouldn’t be who I am now if I hadn’t made even one of these mistakes. So, hey you – 25th me! Don’t worry that the plan didn’t go as you wished. Life brings different scenarios and sometimes surprises us, so just be prepared for that. There is no way to control every aspect of your life. Just live to the fullest and be happy. Love yourself & love life. Accept things as they are or if you don’t like them then make a change. Challenge yourself and fight for a better version of you 🙂 Don’t let people put pressure on you and tell you how your life should be. Your parents might be often right and they want what’s best for you, but never do things against yourself.

Stay in a good relationship with yourself 🙂

***********************************************************************

Mam 25 lat. Rajciu! Jestem już stara, czy jeszcze młoda? Panikowałam, kiedy skończyłam 20 lat, a teraz kiedy mam 25 lat czuję się jakbym miała znowu 20 lat:) Moje życie do tej pory było nieprzewidywalne, interesujące, cudowne, pełne wyzwań oraz pełne wzlotów i upadków. Jestem zadowolona z życia. W końcu czuję się szczęśliwa ze swoim życiem. Popełniłam wiele błędów i wciąż popełnię ich mnóstwo, jednak nie byłabym tym kim jestem teraz, gdybym nie popełniła chociaż jednego z tym błędów. A więc hej, Ty! dwudziestopięciolatko! Nie przejmuj się, że plan nie poszedł po Twojej myśli. Życie pisze różne scenariusze i czasami zaskakuje nas, więc bądź przygotowane. Nie ma sposobu na kontrolowanie każdego aspektu naszego życia. Po prostu żyj pełnią życia i bądź szczęśliwa. Kochaj siebie i kochaj życie. Zaakceptuj rzeczy takimi jakie są, a jeśli ich nie lubisz, to zmień je. Postaw sobie wymagania i walcz o lepszą wersję siebie. Nie pozwól ludziom, aby wywierali na Tobie presję lub aby mówili Tobie jak Twoje życie powinno wyglądać. Twoi rodzice mogą mieć często rację. Chcą jak najlepiej dla Ciebie, jednak nigdy nie rób nic przeciwko sobie.

Pozostań w dobrej relacji z samą sobą:)