“… what you heard in my voice on Sunday was just tiredness, because deep in my soul I was very happy. In general I consider myself as a happy person. Having such amazing people around me I feel very fortunate and travelling makes me even more happy 🙂 Only sometimes there are these days when everything seems to be so bad, but one phone call, one conversation and everything is back to normal.
awh, and you know… It is so amazing to make other people smile 🙂 ”
” to co słyszałaś w moim glosie w niedziele to było zmęczenie, bo w duszy byłam bardzo szczęśliwa. Ogólnie uważam się za szczęściarę. Mieć takich fajnych ludzi wokół siebie to prawdziwe szczęście, a podróżując czuję się jeszcze bardziej szczęśliwa;-) Tylko czasami są takie dni, że wszystko wydaje się być beznadziejne, ale jeden telefon, jedna rozmowa i wszystko wraca do normy 😉
i wiesz co… Fajnie tak sprawiać, że ludzie wokół Ciebie się uśmiechają ;-)”

J x