Dear Mum & Dad,

We, young people, often forget to stop for a moment in our busy lives and make a reflection on our life and our past. We do not think why some things have happened to us. We very often take things for granted and don’t aprecciate what we have. We are not thankful for being so fortunate to wake up every day, breath, eat, drink, go to school, travel, meet people, speak another language, work, make others smile. We often forget to thank people for being in our life and making it so great. Without them nothing would be possible. Dear Parents, I would like to say…

THANK YOU for your constant support. Thanks to that I have been able to achieve so many things in my life. I could go to school, do Taekwondo, go to a sport’s high school, live in a boarding school, compete in Poland and in European countries, learn languages, live in other countries, travel to different countires, learn about new cultures, meet interesting people, study at University and learn about myself.

THANK YOU for raising me in the spirit of kindness and giving me a sense of great values – I have became a kind person.

THANK YOU for sending me to school and making sure I had everything I needed – I’m qualified to be a teacher and I can continue studying at the University.

THANK YOU for letting me make my own mistakes – I wouldn’t know so much about life if I didn’t make them.

THANK YOU for having trust in me and letting me go my own path. – It has been a valuable experience.

THANK YOU for not always doing things for me. – I’ve become an independent woman.

THANK YOU for all the money you have given me. – Please treat it as an investment that brings profit.

THANK YOU for always being there for me when I need you.

THANK YOU for loving me just the way I am.

THANK YOU for everything.

Your doughter.

J x
Kochana Mamo i Tato,

Często, my młodzi, zapominamy zatrzymać się na chwilę w naszym zabieganym życiu, aby pomyśleć o naszym życiu i naszej przeszłości. Nie zastanawiamy się dlaczego coś się wydarzyło w naszym życiu.
Często przyjmujemy wszystko jako oczywiste i nie doceniamy tego. Zapominamy być wdzięczni za to, że jesteśmy szczęściarzami którzy mogą budzić się każdego dnia, oddychać, jeść, pić, pracować, chodzić do szkoły, podróżować, poznawać nowych ludzi, rozmawiać w różnych językach, sprawiać, że inni uśmiechają się dzięki nam.
Często zapominamy podziękować ludziom za to, że są w naszym życiu i sprawiają, że jest ono takie cudowne. Bez nich nic nie byłoby możliwe. Kochani Rodzice,

DZIĘKUJĘ, że nieprzerwanie od lat wspieracie mnie. Dzięki temu mogłam osiągnąć tak wiele w swoim życiu. Mogłam uczęszczać do szkoły, na treningi Taekwondo, uczyć się w szkole sportowej i mieszkać w internacie, rywalizować na matach w Polce i w Europie, uczyć się nowych języków, mieszkać w innych krajach, podróżować do wielu wspaniałych miejsc, poznawać nowe kultury, studiować i poznawać siebie.  

DZIĘKUJĘ, że wychowaliście mnie w duchu życzliwości i dobroci, oraz pokazaliście jakie wartości są ważne w życiu – dzięki temu stałam się dobrą i życzliwą osobą.

DZIĘKUJĘ, że mogłam chodzić do szkoły i zawsze dbaliście o to, żebym miała wszystko, czego potrzebuję – dzięki temu mam wykształcenie jako Nauczyciel i wciąż mogę kontynuować naukę na Uniwersytecie.

DZIĘKUJĘ, że pozwalacie popełniać mi własne błędy – dzięki nim wiem więcej o życiu.

DZIĘKUJĘ, że zawsze we mnie wierzycie i pozwalacie mi iść moją własną drogą – to niezwykłe doświadczenie. 

DZIĘKUJĘ, że nie zawsze wykonywaliście coś za mnie – dzięki temu stałam się niezależną kobietą.

DZIĘKUJĘ za Wasze wsparcie materialne – potraktujcie je jako inwestycję, która zaowocuje niebawem.

DZIĘKUJĘ, że zawsze mogę na Was liczyć, kiedy Was potrzebuję.

DZIĘKUJĘ, że kochacie mnie taką jaką jestem.

DZIĘKUJĘ za wszystko.

Wasza córka,

J x